Posts By :

admin

De Wijze

De Wijze 150 150 Koen Jurgens | ruimte voor groeikracht

wijzemanDuurzaamheid

Bewustzijn: De krachten worden in het nu geïnformeerd en gericht op manifestatie van iets dat in de toekomst ligt.

Service bewustzijn: door zich te concentreren op de sociale verantwoordelijkheid, ethiek en duurzaamheid.

Focus: Is gericht op toekomstige generaties, het tonen van mededogen, nederigheid en vergeving.

Leiderschapsstijl: Servant-Leadership is een ‘manier van zijn en doen’ waarbij de leider dienstbaar is aan de groei van anderen en zichzelf, zodat mensen tot betekenis komen, organisaties blijvende resultaten boeken en daarmee bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving als geheel.

Ps. Werk je ideeën op een praktische manier uit.

Tool: De 7 levels van bedrijfsontwikkeling

De Partner

De Partner 150 150 Koen Jurgens | ruimte voor groeikracht

partnerStrategie

Bewustzijn: Het aangaan van strategische allianties en partnerschappen met andere organisaties en de plaatselijke gemeenschap. Evenals het ontwikkelen van een kweekvijver en leiderschapsprogramma’s voor werknemers.

Focus: Zie de realiteit onder ogen.

Leiderschapsstijl: Je bent het voorbeeld voor de ander.

Ps. Een goede manier om zekerheid over je potentiële partner te verkrijgen, is door veel tijd met elkaar door te brengen. Ontdek hoe de communicatie tussen jullie verloopt, vraag door en deel ervaringen. Welke doelen heeft iemand, wat is er ooit misgegaan en hoe zie jij de toekomst? Zijn goede vragen om de juiste partner te ontdekken en aan je te binden.

De Consultant

De Consultant 150 150 Koen Jurgens | ruimte voor groeikracht

consultantCultuur

Bewustzijn: Interne cohesie: ontwikkeling van een cultuur, die gebaseerd is op gedeelde normen & waarden.

Focus: op een missie & visie, die zal leiden tot een organisatie-brede klimaat van vertrouwen.

Leiderschapsstijl: Wees actief betrokken bij gesprekken. Dus naast dat je goed luistert, blijf je voelen wat er voor jou toe doet.

Tool: Missie & Visie

Overdracht

Overdracht 1900 1375 Koen Jurgens | ruimte voor groeikracht

Deze week kreeg ik tot twee keer toe de vraag: “Wat verkoop je dan?”. Daarmee doelend op een mogelijkheid voor bedrijfsoverdracht van een zelfstandige of klein bedrijf. Wat deze ondernemers nog niet zagen was dat hun waarde (lees menselijke kwaliteiten) wel degelijk te kwantificeren zijn en daarmee waarde vertegenwoordigen. Zelf ga ik onder andere uit van vier belangrijke aspecten binnen een bedrijf. Te weten:

Mensen | Middelen | Methoden | Management

Nu zijn de middelen (hardware) direct te lezen en kwantificeren uit de financiële balans. Voor wat betreft de mensen, methoden en management, wordt het al onduidelijker. Toch is hier iets op te vinden. Door gebruik te maken van persoonlijkheidstesten krijg je inzicht (software) in “De Vent, die de tent runt”. Zo krijg je zicht op zijn of haar kwaliteiten als mens en daardoor ook de klanten & leveranciers / Partners die zich aan het bedrijf hebben verbonden. Dit laatste vertegenwoordigd ook geld. Want met de huidige methodieken zijn vooral gericht op het vormen van een platvorm of netwerk. En dan refereer ik aan Peer to Peer en het actuele Holacracy (groen) bedrijfsmodel.

Voor wat betreft management kun je natuurlijk een overgangsperiode afspreken. Om dat te laten beklijven is twee maanden minimaal, beter is negen maanden en vraag altijd om advies.

Samen

Samen 1900 1268 Koen Jurgens | ruimte voor groeikracht

Steeds vaker hoor ik dat oude motiverende benaderingen niet langer werken. Zo heb ik nog de tijd meegemaakt van het functioneringsgesprek en de beloningsstructuur, welnu deze is definitief uit. Want de algemene reactie van medewerkers hierop is: “Ik krijg er toch geen geld bij, ik zit in mijn hoogste functieschaal, ik heb al jaren geen loonsverhoging meer gehad, de concurrentie van jongeren en tijdelijke krachten is hoog”.

Tja beste manager, wat hebt u hier tegen in te brengen? De inspiratie van uw kant, op de medewerkers moet echt anders worden. Is er een antwoord?

Ja, het nieuwe samen.

Meer doen aan het realiseren van een gemeenschappelijk belang. Waar staan we voor is de goede vraag? Voor wie doen we het en waarom doen we het? Je komt dan vanzelf op de belangrijkste én gedragen motivatie uit; namelijk die van de bereidheid. Ben ik (medewerker) bereid om hier mijn energie in te steken en durf ik te vragen om hetgeen ik nodig heb?
* meer vrije tijd voor het gezin, eigen ontwikkeling.
* ruimte voor innovatie, niet omdat het moet, maar omdat het kan.
* bijspringen waar nodig en onbekende talenten benutten.

Hierdoor komt de kwaliteit van uw dienstverlening wederom voorop te staan. Werkplezier neemt toe én daarvoor mag u best een goede prijs nemen.
SUCCES of doe een Assessment en maak een Koffie afspraak.

De Ondernemer

De Ondernemer 150 150 Koen Jurgens | ruimte voor groeikracht

ondernemerWinstvoordeel

Bewustzijn: Bij deze eerste stap is het belangrijk, om alles wat er in je leeft serieus te nemen. Schrijf op hoe je het werkelijk zou willen en ga ernaar handelen. Durf daarbij te vertrouwen op je oergevoel en doe het stap voor stap, zodat je kunt groeien in je bewustzijn.

Focus: op stabiliteit van je bedrijf en de veiligheid van werknemers.

Leiderschapsstijl: Als ondernemer kom je behoedzaam en besluitvaardig over. Je handelt effectief en richt je op het realiseren van de korte termijn doelstelling, zonder het langere termijn doel uit het oog te verliezen. Doordat je weet wat je te doen staat, kun je de crisis bezweren c.q. je bedrijf (op)starten.

Ps. Durf voor je geluk te gaan. Kijk je angst aan, zodat je een betere keuze maakt.

Tool: Het vierkant; geef vorm én inhoud aan deze 5 basis aspecten van je bedrijf.

MV (marketing & verkoop)

De

Ondernemer

(financiën) €
MK (menselijk kapitaal) (bedrijfsprocessen) BP

De Relatieman

De Relatieman 150 150 Koen Jurgens | ruimte voor groeikracht

relatiemanKlanten

Bewustzijn: Door zinvolle relaties met anderen aan te gaan, bouwen we een gemeenschappelijke identiteit van saamhorigheid op.

Focus: op open communicatie, werknemer erkenning en tevredenheid van klanten.

Leiderschapsstijl: Als relatieman ben je loyaal en aanspreekbaar voor een ieder. Je toont zo nodig je emotie en handelt intermenselijk. Hierbij gaat het o.a. om complimenten (uit)delen; de tijd nemen; actief handelen en tevredenheid nastreven / conflicten oplossen.

Ps. Wees een doorzetter en put energie uit het feit dat jij je op het juiste pad bevind.

Tool: Communicatietips

De Bedrijfsman

De Bedrijfsman 150 150 Koen Jurgens | ruimte voor groeikracht

bedrijfsmanKwaliteit

Bewustzijn: In deze fase gaat het om eigenwaarde en respect voor al dat is. Dus: ja we gaan voor het resultaat, echter niet ten koste van alles. Een periode van continu leren en verbeteren breekt aan.

Focus: op prestaties & resultaten, door te werken aan continue kwaliteitsverbetering.

Leiderschapsstijl: Je krijgt zicht op ongekende mogelijkheden, waarbij je handelen gericht is op initiatief en verantwoord risico nemen. Hierdoor creëer je een sfeer van flexibiliteit en groei, daarbij bewaak / stel je grenzen.

Ps. Neem ook de tijd om te genieten en successen te vieren.

Tool: Ondernemer Succes Scorecard

De Leider

De Leider 150 150 Koen Jurgens | ruimte voor groeikracht

leiderInnovatie

Bewustzijn: Toon compassie, een ontmoeting tussen de concrete bedrijfsvoering van actie & handelen en het perspectief van hoe het werkveld / de omgeving te begrijpen.

Focus: op aanpassingsvermogen, innovatie en medewerker-empowerment, door middel van participatie en continu leren.

Leiderschapsstijl: Je brengt mensen in beweging, zonder daarbij verwachtingen te hebben. Zodoende verbind je polariteiten.

Ps. Ik zie het probleem en vraag naar de oorzaak, i.p.v. de oplossing aan te dragen.

Tool: Voorbeeld vragen

Man en Ondernemer

Man en Ondernemer 1900 1069 Koen Jurgens | ruimte voor groeikracht

De reis door Tanzania heeft laten zien dat de natuur en dieren die er op aarde zijn, een prachtige schoonheid in zichzelf herbergt. Ook heeft de Mannensafari ons / mij als man het nodige wakker gemaakt. Zo mocht ik ervaren hoe het weer is om vol in de samenleving te staan.

Eén korte schets. Vanaf dag één van de wandeltocht zat de spanning er goed in. Allereerst mocht ik een echte Maasai wandelstok vinden; Magisch. Voor een dergelijke tocht was een goede voorbereiding, zo bleek achteraf, noodzakelijk. Echter zwaarte, water gebrek en de gids die een beetje de weg kwijt was, braken ons bijna op. Nou ja, we werden als mannen natuurlijk wakker. De één begon met een vuurtje maken, de ander verzorgde zijn teammaat enzovoort. Mijn rol was vooral “hoeder” van het team te zijn. Iedereen bij elkaar houden en zo nodig de leiding af te dwingen als het ff echt niet meer ging. Gelukt! En allen zijn we veilig teruggekomen.

Enkele dagen daarna. Een moment van thuiskomen! Bij het bereiken van een Maasai dorp voelde ik zo’n mooi moment: “de eeuwigdurende reis is afgerond, ik ben THUIS”. Een droom kwam uit, namelijk als tiener had ik al de droom gehad eens naar Afrika te moeten, om daarna thuis te komen in mezelf. Letterlijk vrede met de “innerlijke Krijger” in mijzelf sluiten. Toen nog onbewust, nu een heerlijk en afgerond gevoel.

Dag erna aangegeven bij “de oudste”, dat het mijn tijd was voor een initiatie; opname in de mannenwereld. Tjee die was mooi zeg. Na wat giften en een welkomstwoord, kwam het ritueel: gedragen worden op mannenhanden, daarna weer letterlijk met beide voeten op de grond gezet te worden. HEERLIJK de “Man en Ondernemer” in mij is daardoor gewekt.

Asante sani | Dank Mannen.

(ps. De Maasai wandelstok mocht doorgegeven worden en doet nu dienst bij een teammaatje).

×

Hallo, koffie doen?

Klik hieronder op Koen Jurgens voor WhatsApp chat of Bel 06 - 2299 8481

×