acceptatie

acceptatie 150 150 Koen Jurgens | Bedrijfseconoom en Scrum Master
relatieman


Omdat je bedrijf steeds meer een collectieve missie wordt, waarin naast succes ook bewustwording en zingeving een rol spelen.

In deze tijd worden we teruggeworpen op onszelf en tegelijkertijd hebben we rekening te houden met onze naaste omgeving, ofwel de gemeenschap waarmee we samenleven en werken.

Sommigen zullen dit een uitdaging noemen, anderen een vanzelfsprekendheid, maar hoe doe je dat nou? En wat zijn basisvoorwaarden!

Bewustzijn: Door zinvolle relaties met anderen aan te gaan, bouwen we een gemeenschappelijke identiteit van saamhorigheid op.

Focus: op open communicatie, werknemer erkenning en tevredenheid van klanten.

Leiderschapsstijl: Als relatieman ben je loyaal en aanspreekbaar voor een ieder. Je toont zo nodig je emotie en handelt intermenselijk. Hierbij gaat het o.a. om complimenten (uit)delen; de tijd nemen; actief handelen en tevredenheid nastreven / conflicten oplossen.

Vanuit een individueel perspectief gaat het om het gevoel ergens bij te horen.

Vanuit organisatorisch perspectief gaat het om een ​​open cultuur waarin relaties van wederzijds respect ontstaan ​​en gedijen. Het gaat ook om het hebben van effectieve interne communicatie van onze waarden en doelen, evenals informatie over hoe medewerkers hun werk doen. Leiders luisteren en zijn bekwaam in het managen van mensen en moedigen constructieve, niet de schuld geven of pesten, gesprekken aan. Mensen zijn in staat om van fouten te leren en anderen te steunen om dat ook te doen.

Vanuit een maatschappelijk perspectief gaat het erom goed en zorgzaam te zijn. Te erkennen dat werknemers gezinnen, vriendschappen en andere interesses hebben buiten hun werk.

VRAGEN:
● Hebben we een schuld of pest cultuur?
● Creëren onze leiders een emotioneel veilige omgeving voor hun teams?
● Respecteren we elkaar en luisteren we naar wat anderen te zeggen hebben?
● Hoe behandelen we mensen die hun stem laten horen als ze het niet eens zijn of een ander perspectief hebben?

Tool: Het DISC-model en Communicatietips voor leiderschap per situatie.

📞 contact
×

Hallo ondernemer,

Klik hieronder op Koen Jurgens voor WhatsApp chat of Bel 06 - 2299 8481

×