haalbaar

haalbaar 150 150 Koen Jurgens | Bedrijfseconoom en Scrum Master
leider


Van probleem: “Samen naar de oplossing”.

Je organisatie is zo sterk als de kennis en ervaring van de mensen in je bedrijf. Jij kan als manager pas verder innoveren als je weet wat het menselijk kapitaal is van je bedrijf.
In deze fase van groei gaat het om de haalbaarheid en wat kan beter worden gemaakt. Welke menselijke capaciteit, kennis en expertise is er aanwezig, waar het bedrijf behoefte aan heeft en haar vooruit helpt.

Bewustzijn: Toon compassie, een ontmoeting tussen de concrete bedrijfsvoering van actie & handelen en het perspectief van hoe het werkveld/de omgeving te begrijpen.

Focus: Op aanpassingsvermogen, innovatie en betrokkenheid door middel van participatie en het continu willen leren.

Leiderschapsstijl: Mensen in beweging brengen, zonder daarbij verwachtingen te hebben. Het verbinden van tegenstellingen, zonder wrijving is er immers ook geen glans.

Vanuit een individueel perspectief gaat het erom dat je de moed en het gevoel hebt om beslissingen te nemen; “Het goede ding te doen, verantwoordelijkheid nemen voor je acties welke en het leren daarvan”.

Vanuit organisatorisch perspectief gaat het om het creëren van een lerende en ‘rechtvaardige’ cultuur, die in staat is om de grondoorzaken te onderzoeken op fouten. Het bevat de energie voor evolutie, verandering en groei. Welke waarden en normen zijn er binnen het bedrijf, van waaruit gehandeld wordt.

Vanuit maatschappelijk perspectief gaat het erom dat de organisatie zich aanpast aan veranderende markt- en levensomstandigheden. En dat leiders moedige beslissingen durven te nemen, denk hierbij aan bijvoorbeeld ecologische of sociale uitdagingen.

VRAGEN:
● Hebben wij een procedure voor het uitvoeren van een analyse (oorzaak / gevolg)?
● Hoe divers is de organisatie in termen van M/V, etniciteit en diversiteit in denken?
● Benoemen wij mensen die de moed hebben om de status quo uit te dagen als probleemmakers?
● Hebben wij een evenwichtige en passende risicohouding?

Tool: Voorbeeld vragen voor mens en bedrijf

📞 contact
×

Hallo ondernemer,

Klik hieronder op Koen Jurgens voor WhatsApp chat of Bel 06 - 2299 8481

×