stabiliteit

stabiliteit 150 150 Koen Jurgens | Bedrijfseconoom en Scrum Master
ondernemer


De stabiliteit van je bedrijf veiligstellen door effectief en gericht te werken aan kortetermijndoelstellingen.

Veel managers leven bij de waan van de dag en maken ad-hoc beslissingen. Het gemis aan “lummel-tijd” en jezelf de vraag stellen: Wat is in dit geval goed voor het bedrijf of wat vraagt NU echt om aandacht?, is een betere manier van werken en leidt tot een goede oplossing voor de toekomst.

Schroom ook nooit om te klankborden met je team. Stel zo nodig een samengesteld ontwikkelgroepje samen en geef ze twee weken de tijd om het probleem te tackelen.

Bewustzijn: Bij deze eerste stap is het belangrijk, om alles wat er in je leeft serieus te nemen. Schrijf op hoe je het werkelijk zou willen en ga ernaar handelen. Durf daarbij te vertrouwen op je oergevoel en doe het stap voor stap, zodat je kunt groeien in je bewustzijn.

Focus op: Stabiliteit van je bedrijf en de veiligheid van werknemers.

Leiderschapsstijl: Als manager kom je behoedzaam en besluitvaardig over. Je handelt effectief en richt je op het realiseren van de korte termijn doelstelling, zonder het langere termijn doel uit het oog te verliezen. Doordat je weet wat je te doen staat, kun je de crisis bezweren c.q. je bedrijf (op)starten.

Vanuit een persoonlijk perspectief heeft het betrekking op het voldoen aan iemands fysieke en fundamentele overlevingsbehoeften zoals gezondheid, veiligheid en financiële stabiliteit.

Vanuit organisatorisch perspectief gaat het om financiële levensvatbaarheid / duurzaamheid en de veiligheid en beveiliging van mensen in de organisatie. Een focus op financiële resultaten, winst en groei, zonder nadruk op waarden en integriteit, kan resulteren in onethisch gedrag en corruptie.

Vanuit maatschappelijk perspectief gaat het om het voorkomen van corruptie, die, indien wijdverbreid, leidt tot wantrouwen jegens instellingen, ongelijkheid, armoede, slechte kwaliteit of gebrek aan infrastructuur, het falen van de rechtsstaat, en kan uiteindelijk leiden tot geweld en een gebrek aan beveiliging.

VRAGEN:
● Richten we ons alleen op financiële resultaten zonder te vragen hoe ze worden behaald?
● Hebben we een doel dat breder is dan winst?
● Houden we rekening met al onze stakeholders of alleen met onze aandeelhouders / eigenaren?
● Hebben werknemers veilige werkomstandigheden?

Tool: Het vierkant; geef vorm én inhoud aan deze 5 basis aspecten van je bedrijf.

Marketing & Verkoop

Mensen

Ondernemerschap

Financiën

Bedrijfsvoering

📞 contact
×

Hallo ondernemer,

Klik hieronder op Koen Jurgens voor WhatsApp chat of Bel 06 - 2299 8481

×