strategie

strategie 150 150 Koen Jurgens | Bedrijfseconoom en Scrum Master
bedrijfsman

Vooruitgang wordt vaak gekenmerkt door een langzame terugkeer naar de oorspronkelijke natuur | oprechtheid | authenticiteit.

Veel bedrijven zijn op een ontdekkingsreis, waarin zij erachter komen wat de gevolgen zijn van hun handelen. Tevens ontdekken zij welke voordelen van andere manieren van samenwerken met zich meebrengen. Er is geen exacte blauwdruk hoe je Agile wordt, en die moet er in mijn ogen ook nooit komen. Iedere situatie is uniek en moet ook als zodanig worden benaderd. Pak er de kwaliteiten uit die werken voor jou bedrijf.

Bewustzijn: In deze fase gaat het om eigenwaarde en respect voor al dat is. Dus: ja we gaan voor het resultaat, echter niet ten koste van alles. Een periode van continu leren en verbeteren breekt aan.

Focus: op prestaties & resultaten, door te werken aan continue kwaliteitsverbetering.

Leiderschapsstijl: Je krijgt zicht op ongekende mogelijkheden, waarbij je handelen gericht is op initiatief en verantwoord risico nemen. Hierdoor creëer je een sfeer van flexibiliteit en groei, daarbij bewaak / stel je grenzen.

Vanuit een individueel perspectief gaat het erom of we het gevoel hebben dat we de vaardigheden, het zelfvertrouwen en de competentie hebben om het werk te doen.

Vanuit een organisatorisch perspectief gaat het om kwaliteit, prikkels en prestatiebeheer, compliance (geldende wet- en regelgeving) en andere systemen & processen waarmee mensen het juiste kunnen doen. Effectieve training en bewustmaking geven iedereen de kennis, vaardigheden en beroepstrots die nodig zijn voor een effectieve, ethische cultuur.

Vanuit maatschappelijk perspectief gaat het erom dat de organisatie zich aan de geldende wet- en regelgeving houdt en creëert goed presterende systemen & processen die een basis vormen voor de organisatie om haar doel te bereiken en een verschil in de samenleving maken. Het gedrag van leiders heeft invloed op de cultuur van de organisatie – en dit is vooral belangrijk als het gaat om het naleven van regels en voorschriften.

VRAGEN:
● Zijn onze compliance (geldende wet- en regelgeving) systemen effectief en niet belastend?
● Zijn onze risicobeheersystemen toereikend om de risico’s waarmee we in het hele bedrijf worden geconfronteerd, te identificeren?
● Zijn medewerkers er trots op om anderen te vertellen voor wie ze werken?
● Weten medewerkers wat er van hen wordt verwacht?
● Hebben we de juiste vaardigheidstrainingen en informatie, om mensen in staat te stellen de juiste beslissingen te laten maken?
● Passen we ons beleid eerlijk en consistent toe in de hele organisatie?

Tool: MKB Cockpit

📞 contact
×

Hallo ondernemer,

Klik hieronder op Koen Jurgens voor WhatsApp chat of Bel 06 - 2299 8481

×