Een verrassend menselijk en praktisch
bedrijfsdesign

Er zijn zeven stappen te nemen voor het realiseren van een wendbaar en succesvol bedrijfsdesign. Tijdens het zetten van deze stappen bepalen we per onderwerp de bedrijfseconomische waarde en maken daarbij keuzes op basis van GBA: “Wat is Goed, wat kan Beter en welke Actie nemen we?”

  1. De stabiliteit van je bedrijf veiligstellen door effectief en gericht te werken aan kortetermijndoelstellingen.
  2. Acceptatie, doelen nastreven of conflicten oplossen.
  3. Inzicht krijgen in je mogelijkheden. Plus strategisch handelen vanuit initiatief en verantwoord risico nemen.
  4. Je mensen in beweging brengen en haalbare innovaties realiseren.
  5. Actieve en gecommitteerde betrokkenheid op basis van een missie.
  6. Allianties en partnerschappen aangaan met andere bedrijven en een visie ontwikkelen.
  7. Een bewuste bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, vanuit verbondenheid.
Met welke gedachtes voor je bedrijf loop jij nog rond? Welk doel en toekomst beeld heb je, die wacht om gerealiseerd te worden? Durf jij stappen te zetten om deze intenties tot manifestatie te brengen?
mkb
Bedrijfsdesign [3] 1900 1266 Koen Jurgens | ruimte voor groeikracht

Bedrijfsdesign [3]

Vooruitgang wordt vaak gekenmerkt door een langzame terugkeer naar de oorspronkelijke natuur | oprechtheid | authenticiteit. Veel bedrijven zijn op een ontdekkingsreis, waarin zij erachter komen wat de gevolgen zijn van hun handelen. Tevens ontdekken zij welke voordelen van andere manieren van samenwerken met zich meebrengen. Er is geen exacte blauwdruk hoe je Agile wordt,…

read more
Bedrijfsdesign [2] 1900 1267 Koen Jurgens | ruimte voor groeikracht

Bedrijfsdesign [2]

Omdat je bedrijf steeds meer een collectieve missie wordt, waarin naast succes ook bewustwording en zingeving een rol spelen. In deze tijd worden we teruggeworpen op onszelf en tegelijkertijd hebben we rekening te houden met onze naaste omgeving, ofwel de gemeenschap waarmee we samenleven en werken. Sommigen zullen dit een uitdaging noemen, anderen een vanzelfsprekendheid,…

read more
Bedrijfsdesign [1] 698 400 Koen Jurgens | ruimte voor groeikracht

Bedrijfsdesign [1]

De stabiliteit van je bedrijf veiligstellen door effectief en gericht te werken aan kortetermijndoelstellingen. Veel managers leven bij de waan van de dag en maken ad-hoc beslissingen. Het gemis aan “lummel-tijd” en jezelf de vraag stellen: Wat is in dit geval goed voor het bedrijf of wat vraagt NU echt om aandacht?, is een betere…

read more
📞
×

Hallo, koffie doen?

Klik hieronder op Koen Jurgens voor WhatsApp chat of Bel 06 - 2299 8481

×