7 stappen

Begeleiden én doorgaan, waar anderen wellicht stoppen.

De weg voorbereiden.

Er zijn zeven stappen te nemen voor het realiseren van een succesvol bedrijf. Tijdens het zetten van deze stappen bepalen we per onderwerp de continuïteitswaarde en maken daarbij keuzes op basis van GBA (Wat is Goed, wat kan Beter en welke Actie nemen we?):

  1. De stabiliteit van je bedrijf veiligstellen door effectief en gericht te werken aan kortetermijndoelstellingen.
  2. Acceptatie, doelen nastreven of conflicten oplossen.
  3. Inzicht krijgen in je mogelijkheden. Plus strategisch handelen vanuit initiatief en verantwoord risico nemen.
  4. Je mensen in beweging brengen en haalbare innovaties realiseren.
  5. Actieve en gecommitteerde betrokkenheid op basis van een missie.
  6. Allianties en partnerschappen aangaan met andere bedrijven en een visie ontwikkelen.
  7. Een bewuste bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, vanuit verbondenheid.

Durf jij het aan?

Wat zijn de dingen die je in je bedrijf wilt manifesteren? Welke dromen, ideeën en visies heb je, die wachten om gerealiseerd te worden? Durf je stappen te zetten om deze visies te manifesteren?

Ja, ik wil graag stappen zetten.

×

Hallo!

Klik hieronder op Koen Jurgens voor WhatsApp chat of Bel 06 - 2299 8481

×