Een verrassend menselijk en praktisch
bedrijfsdesign
ondernemer
Is jouw bedrijf nog wel de fijne jas die past?

Als ondernemer maak je veel bedrijfsveranderingen mee, misschien nu wel meer dan ooit. Vernieuwingen of veranderingen zijn een constante factor geworden. Dit brengt de nodige uitdagingen  met zich mee. Vaak zijn er meerdere processen en ontwikkelingen welke aandacht vragen. Uiteraard zijn er ook kansen en bedreigingen van buitenaf welke van invloed zijn op de bedrijfsvoering.

Mijn missie is om jouw als ondernemer als (management) te ondersteunen in de juiste bedrijfsvoering met bijbehorende keuzes. Welke organisatievorm, structuur en focus geeft ruimte voor groeikracht. Wat is nodig en wat is overbodig om het optimale rendement te behalen.

Succes in 7 stappen

Er zijn zeven stappen te nemen voor het realiseren van een wendbaar en succesvol bedrijfsdesign. Tijdens het zetten van deze stappen bepalen we per onderwerp de bedrijfseconomische waarde en maken daarbij keuzes op basis van GBA: “Wat is Goed, wat kan Beter en welke Actie nemen we?”

  1. De stabiliteit van je bedrijf veiligstellen door effectief en gericht te werken aan kortetermijndoelstellingen.
  2. Acceptatie, doelen nastreven of conflicten oplossen.
  3. Inzicht krijgen in je mogelijkheden. Plus strategisch handelen vanuit initiatief en verantwoord risico nemen.
  4. Je mensen in beweging brengen en haalbare innovaties realiseren.
  5. Actieve en gecommitteerde betrokkenheid op basis van een missie.
  6. Allianties en partnerschappen aangaan met andere bedrijven en een visie ontwikkelen.
  7. Een bewuste bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, vanuit verbondenheid.
📞 contact
×

Hallo ondernemer,

Klik hieronder op Koen Jurgens voor WhatsApp chat of Bel 06 - 2299 8481

×